Журнал

для виробників та споживачів тари і упаковки

Асоціація

пакувальників
україни

b2b

пошуковий портал
тари і упаковки

Вибір фарби для друку паковань: принцип інтеграції

Р.А. Хохлова, к.т.н., НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ

07.12.2020

Термін «інтеграція» походить від латинського integratio – «поповнення, відновлення» і має декілька значень: об’єднання в ціле будь-яких окремих частин; процес упорядкування, узгодження, об’єднання структур і функцій у вмотивованих діяннях, характерний для систем на кожному з рівнів їх організації; функціональне об’єднання окремих технологій, матеріалів і механізмів у складну координовану пристосувальну діяльність цілісного виробу.

Основні виклики розробникам фарб


Сучасне паковання, або ж упаковка, якраз є тим цілісним виробом, який інтегрує:

  • меркантильні інтереси виробників, постачальників, розробників;
  • інформативність та лаконічно-естетичний дизайн для рекламування, просування в ринкових лабіринтах та продажу товару;
  • основні властивості паперових, картонних, алюмінієвих і полімерних пакувальних матеріалів, у результаті чого маємо чимало похідних комбінованих багатошарових систем для виготовлення паковання;
  • окремі способи якісного кольорового поліграфічного інформативно-рекламного тиражування, опорядження та обробки, що сприяло появі багатофункціональних друкарсько-обробних ліній;
  • функціональне призначення споживчих, транспортних, виробничих, консервувальних паковань та властивості пакувальних матеріалів і можливості друкарсько-обробних ліній, що привело до величезного асортименту фарб і лаків для задруковування, опорядження та спецобробки цих різноманітних матеріалів для упаковки.

 

Для ознайомлення з даним матеріалом потрібно передплатити журнал

ПЕРЕДПЛАТИТИ