Журнал

для виробників та споживачів тари і упаковки

Асоціація

пакувальників
україни

b2b

пошуковий портал
тари і упаковки

Золотий каштан

banner image

Всеукраїнський конкурс та конференція наукових студентських робіт ЗОЛОТИЙ КАШТАН проводиться з  метою сприяння участі студентів у вирішенні актуальних проблем пакувальної індустрії, впровадження розробок у виробництво, пошуку майбутніх творців упаковки та пакувальної техніки.


Конкурс проводиться в три тури:

перший тур - відбір конкурсних робіт у вищих навчальних закладах з 26 квітня до 31 липня кожного року 
другий тур - з 01 серпня до 25 вересня кожного року в Клубі пакувальників України (збір робіт та журі конкурсу)
третій тур – конференція переможців конкурсу

Участь в конференції безкоштовна.


 НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ  
 ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і наукинауковоїнауково-технічної та інноваційноїдіяльностітрансферу (передачі) технологій

  КЛУБ ПАКУВАЛЬНИКІВ - громадська некомерційна організація, заснована в 1996 р, що об’єднала виробників і споживачів пакувальних матеріалів і обладнання, тари і упаковки в Україні.

Серед членів Клубу пакувальників виробники полімерної, металевої, скляної і картонної упаковки, машинобудівні підприємства, вузи і НДІ, рекламно-видавничі та комерційні фірми, виставкові центри.

  ЖУРНАЛ УПАКОВКА - перший в Україні періодичний професійний журнал для виробників і споживачів упаковки, пакувальних матеріалів та обладнання випускається командою досвідчених авторів і редакторів , висвітлює ключові тенденції розвитку пакувальних ринків, інноваційні розробки матеріалів, упаковки, технологій та обладнання.
ПАРТНЕРИ 2021
  DOW - інноваційна, орієнтована на замовника, інклюзивта та стійка компанія в області матеріалознавства в світі
 Coca-Cola - мультинаціональний виробник безалкогольних напоїв та соків

   
   У різні роки спонсорами конкурсу виступали українські та зарубіжні компанії: Укрпластик, Профі Прес, Камоцци, Гостомельський склозавод, Бліц Пак, Tetra Pak, Віндмюллер і Хельшер, МПП Рада, Фесто Україна, BOBST, Ело, Консьюмерс Скло Зоря, Підприємство Експрес, ПП Олта , Київський склотарний завод, КМКЯ, компанія "Софія".

Запрошуємо компанії підтримати Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан»  звернувшись до організаторів  club-pack@ukr.net,  тел. +38 044 221 4603

Ми надаємо: 

 • розміщення логотипу на сайті на сторінці конференції
 • розміщення логотипу на титульному аркуші збірника тез конференції
 • розміщення банера (плаката) в залі під час проведення конференції
 • коротку презентацію компанії під час проведення конференції

  Конкурс на кращу студентську роботу проводиться у п'яти номінаціях:
конструювання  та оформлення (дизайн) упаковки
технології та обладнання виготовлення пакувальних матеріалів і упаковки
технології пакування та пакувальне обладнання
упаковка - елемент логістики
технології та обладнання для переробки
використаної упаковки


  У конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів
України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування,
і студенти - громадяни зарубіжних країн.

На Конкурс подаються науково-дослідні роботи студентів, засновані на
курсових, дипломних і магістерських роботах з актуальних питань пакувальної
індустрії.

Участь у конкурсі безкоштовна


 

 
  На Конкурс подаються науково-дослідні  роботи   студентів,  що є самостійно виконаними з  актуальних питань пакувальної індустрії.

Робота шифрується відповідним «девізом» і супроводжуються такими документами:

анотація наукової роботи   (додаток 1) 
відомості про автора та наукового керівника, завірені печаткою вищого навчального закладу (додаток 2)
відгук наукового керівника (додаток 3)

 

Прізвища, ініціали автора та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, у відгуку наукового керівника, а також в інших документах, які підтверджують науковий рівень та практичне значення роботи,  замінюються «девізом». В окремому запечатаному пакеті під тим самим «девізом»  подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи.

Роботи подаються українською мовою за адресою 02002, Україна, м. Київ, вул. Є.Сверстюка 4а, оф. 419 у вигляді:

віддрукованого через два інтервали державною мовою тексту науково-дослідної роботи (в одному екземплярі);

натурного макету з пояснювальною запискою (віддрукована).

До наукової роботи можуть додаватися акти про впровадження результатів наукової роботи, копії наукових статей. 

 

У разі представлення наукових робіт з порушенням вимог цього  Положення, конкурсна комісія відхиляє такі роботи від участі в конкурсі та повертає (обов’язково із зазначенням причин відхилення) до вищого навчального закладу.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
 
 
31.07.2021 – конкурсний відбір у вишах
25.09.2021 – надання робіт до Клубу пакувальників
01.10.2021 – визначення переможців
15.10.2021  – надання переможцями тез доповідей
листопад 2021 – конференція переможців
Журі конкурсу ЗОЛОТИЙ КАШТАН оголосило переможців XXI Всеукраїнського конкурсу (2020 р.) наукових студентських робіт з проблем пакувальної індустрії:


номінація І. «Конструювання та дизайн упаковки»:

 • студентка Харківської державної академії дизайну і мистецтв Ржепішевська Дар'я Олексіївна за конкурсну роботу Pencilballs (керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Ганоцька Ольга Василівна).
 • студент Національного університету харчових технологій Кучерявий Владислав Анатолійович за конкурсну роботу «Розробка конструкції та технології виготовлення упаковки для набора аксесуарів для гаджетів» (керівник – к.х.н., доцент Кулик Наталія Вікторівна).


номінація ІІ. «Технологія та обладнання для виготовлення пакувальних матеріалів та упаковки»:

 • студент Української академії друкарства Пастернак Сергій Миронович за конкурсну роботу «Фальцювальний пристрій» (керівник – к.т.н., ст. викладач Бегень Петро Ігорович).
 • студентка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського Гур’єва Анна Олександрівна за конкурсну роботу «Зустрічне лиття» (керівник – к.т.н., доцент Сокольський Олександр Леонідович).


номінація ІІІ. «Технології пакування та пакувальне обладнання»:

 • студент Національного університету харчових технологій Данюк Дмитро Валерійович за конкурсну роботу «Створення конструкції механічного захоплювального пристрою на засадах біоніки з розширеними функціональними можливостями для виконання операцій групового пакування» (керівник – д.т.н., професор Якимчук Микола Володимирович).
 • студент Національного університету «Львівська політехніка» Липчей Станіслав В’ячеславович за конкурсну роботу «Дослідження міцності зварних швів полімерних пакетів при пакуванні дрібнодисперсної продукції» (керівник – к.т.н., доцент Шоловій Юрій Петрович).


номінація ІV. «Технологія відходів та екологія»:

 • студентки Національного університету цивільного захисту України Рябченко Катерина Вадимівна та Ткаченко Олександра Олександрівна за конкурсну роботу «Проєктування комбінованого резервуару суміші парів горючих технічних рідин» (керівник – викладач Коваленко Світлана Андріївна).
 • студентка Сумського національного аграрного університету Ярмош Тетяна Анатоліївна за конкурсну роботу «Чиста Україна» (керівник – к.т.н., старший викладач Бідюк Дмитро Олегович).


Конференція переможців пройде в on-line режимі за допомогою платформи ZOOM 12 листопада 2020 р.

За доступом для участі в конференції звертатись на електронну адресу Клубу пакувальників club-pack@ukr.net  Сиротенко Регіна Анатоліївна, менеджер проєктів.


Всі, хто надіслав тези, отримають можливість надрукувати результати своєї роботи у збірці тез, яка є додатком до журналу УПАКОВКА.

 ВИМОГИ ДО ТЕЗ 

2020

image

2019

image

2018

image