Журнал

для виробників та споживачів тари і упаковки

Асоціація

пакувальників
україни

b2b

пошуковий портал
тари і упаковки

Пакувальні технології та обладнання

Валерій Кривошей, головний редактор

04.10.2021

Коли ведеш мову про упаковку, безумовно, перш за все думаєш про продукцію та пакувальні матеріали, потрібні для її пакування. Але будь-яке пакувальне виробництво неможливе без використання певних технологій та обладнання. Причому на всіх стадіях технологічного процесу – від виготовлення пакувального матеріалу й упаковки до фасування продукції, закупорювання упаковки, її художнього оформлення та багатьох інших технологічних операцій.

Сучасні пакувальні технології та обладнання використовують мінімальну кількість енергії й матеріальних ресурсів, автоматизовані системи управління та контролю, займають мінімально можливу площу і мають оптимальну увагу. Вони забезпечують технологічний процес можливістю постійного контролю за технологічними параметрами (навіть на відстані), системами безпечного обслуговування, аварійної зупинки та оперативної заміни деталей і вузлів. І при цьому вони досягають максимально можливої продуктивності, що позитивно впливає на економічні показники пакувального виробництва, забезпечуючи обґрунтовану вартість упакованої продукції.

Потрібно запам’ятати: економічно вигідну упаковану продукцію без використання сучасних пакувальних технологій та обладнання отримати неможливо.

 
Дякую за розуміння та підтримку

Головний редактор
Кривошей В.М., к.х.н.